За нас

Структура на РБ

Реформаторският блок е съюз от четири партии – ДБГ, СДС, БЗНС и БНД, граждани и граждански организации.

Върховният орган на Реформаторския блок е Конгрес, който се свиква веднъж на три години.

Националният орган на Реформаторския блок е Национален координационен съвет (НКС), който се състои от 51 членове, избрани от Конгреса. НКС заседава поне веднъж на всеки 3 месеца и определя посоката на водените от Блока политики.

Оперативното ръководство на РБ се извършва от Политически съвет в състав от 17 членове, избрани от НКС. Политическият съвет заседава всяка седмица и отговаря за ежедневното функциониране на Блока.

История на РБ

Реформаторският блок се роди по време на протестите срещу правителството на Пламен Орешарски.

След дългогодишни процеси на разцепление в дясното пространство, довело до многократно разочарование и пълно обезверяване на дясномислещите хора на България, през 2014 г. беше поставено началото на обединението, което мнозина смятаха за невъзможно. Събрахме се, водени не просто от убеждението, че консолидацията е единственият шанс за съхраняване на нормалността в българския политически живот, но и че ние имаме дълг пред десния избирател да загърбим раздорите от миналото и да работим с обединени усилия за постигане на една обща цел – в България да има активен, жизнеспособен субект, който да отстоява традиционните демократични консервативни ценности, като:

  • работи за независима съдебна система и силно гражданско общество;
  • се бори срещу корупцията във всичките ѝ проявления;
  • провежда десни политики в полза на способните, работещи и честни хора, които са гръбнак на българското общество;
  • гарантира евроатлантическата ориентация на България;
  • отстоява традиционните за българското общество ценности и утвърждава интелигентния патриотизъм;

След своето създаване Реформаторският блок се яви на пълен цикъл от избори – европейски, парламентарни, местни и президентски, като на всеки следващ избор се препотвърждаваше доверието към РБ и неговото трайно и стабилно присъствие на политическата сцена.

Въпреки многократното предричане на разпад на РБ, минали заедно през четири изборни битки, на 28.01.2017 г. партиите се събраха на Първия Конгрес на Реформаторския блок, на който бяха избрани общите органи на Блока и бе преподписано коалиционното споразумение, с което Реформаторският блок потвърди идентичността си на съвременна дясна формация и за пореден път категорично се заяви като сериозен и дългосрочен политически проект с бъдеще в политическия живот на страната.

Close