Ненчев в Пловдив: За пръв път най-висшият български военен е пенсионер

Ненчев в Пловдив: За пръв път най-висшият български военен е пенсионер

Ненчев в Пловдив: За пръв път най-висшият български военен е пенсионер

Назначеното от президента служебно правителство и провежданите от него политики разкриват същността на предизборния му призив „да си върнем държавата”. Вече е пределно ясно, че тази политика е съгласувана с БСП.

По този начин президентът вместо обединител се превръща в разединител на нацията

Пример за това е невижданата досега кадрова чистка в министерството на отбраната. След като бяха подменени основни длъжностни лица и ръководствата на печелившите търговските дружества, сега е назначен и  нов началник на отбраната. Нека припомним, че в края на мандата си президентът Плевнелиев и правителството в оставка не назначиха началник на отбраната, водени единствено от демократични съображения.

Да се държи контрола върху въоръжените сили, чрез доверен човек като началник на отбраната е опасно за демокрацията в България

Процедурата по избор, съгласуване и назначаване на висшия команден състав изисква координация и политическо съгласие между президента и редовно избрано правителство. По този начин се гарантира политическата безпристрастност на висшия команден състав на Въоръжените сили. Прибързаният избор на началник на отбраната от служебно правителство, ръководено и контролирано от президента, е нарушение на демократичния дух, заложен във закона.

Изборът на ген.–майор Боцев за началник на отбраната е прецедент в нашата военна история. Упражняването на правото за пенсиониране и продължаването на военната служба не е незаконно, но е неморално тази категория военнослужещи да бъдат повишавани в длъжност и звание. Подобна политика е неморална към младите офицери, които очакват кадрово развитие. Очевидно бъдещата кадрова политика ще се основава не на командните, моралните, делови и интелектуални качества на офицерите, а на лична обвързаност и партийна преданост. Тази уродлива политика, ще нанесе огромни поражения върху морала и мотивацията на личния състав. Нейното прилагане е само началото на цялостната деградация, пред която ще се изправят следващите политически избрани правителства. Демагогията, че служебното правителство е надпартийно, че президентът еднолично може да решава кадровите въпроси в сектора за сигурност е опасен прецедент. България по Конституция е парламентарна, а не президентска република.

Коментирайте

Close