Настимир Ананиев, Добрич: В програмата на реформаторите пчеларството е изведено като важен приоритет в областта на земеделието

Настимир Ананиев, Добрич: В програмата на реформаторите пчеларството е изведено като важен приоритет в областта на земеделието

Настимир Ананиев, Добрич: В програмата на реформаторите пчеларството е изведено като важен приоритет в областта на земеделието

В рамките на проведена среща с пчелари от област Добрич, медопроизводителите поставиха пред водача на листата на Реформаторски блок – Глас Народен за Добрички район своите проблеми, които се неглижират от години. Сред тях като основни те посочиха: отравянето на пчелните колонии поради нерегламентирани пръскания с пестициди на земеделски площи и несъвършеният регламент в тази посока; необходимостта от целево финансиране на опрашването, което го има в други страни; опазването на пчелните семейства от недоброжелатели; задължението за рафиниране на меда, който оскъпява продукцията.

Медопроизводителите споделиха също, че за никого в бранша не е тайна, че има търговци, които внасят продукция от Украйна и Китай. Според производителите ни медът от там не е достатъчно качествен. Затова фирмите вносителки го смесват с български мед, а после го изнасят в чужбина като произведен в ЕС и го продават на много по-висока цена. Пазарът е отворен и най-вече нерегламентираният внос прави ниска изкупната цена тук.

Водачът на листата на реформаторите Настимир Ананиев, сподели тяхната позиция, че българската продукция трябва да бъде защитена. Пчеларството е важен сектор за българското земеделие, коментира Ананиев и подчерта, че в Програмата на Реформаторския блок пчеларството в България е изведено като важен приоритет в областта на земеделието. Предвиждат се конкретни мерки в посока на развитието както на пчеларството, така и на другите традиционни сектори – зеленчукопроизводство и овощарство. РБ си поставя за цел постигането на конкуретно качество и конкурентни цени на българските земеделски  продукти, каза той.

В хода на разговора, кандидатът за народен представител заяви, че липсата  на ясна и предвидима държавна политика, е довела до изключително тежкото положение на цели подотрасли в България. Държавната подкрепа е била насочена към малък брой едри земеделски производители и пренебрегване на средните и дребни земеделски стопани. Кандидатът за народен представител от РБ призова пчеларите да развиват този отрасъл и в бъдеще, да защитават правата си и да отстояват интересите си, защото област Добрич е на едно от първите места по производство на пчелен мед в страната.

Спирайки се на Програмата на Реформаторския блок, Настимир Ананиев посочи още, че тя предвижда активно участие на България в преговорния процес за Общата селскостопанска политика на ЕС и отстояване на позиция за запазване на първостепенното значение на директните плащания и обвързаната подкрепа като част от тази политика. РБ ще настоява за разработване на стратегия за развитие на земеделието след приключване на Програмата за развитие на селските райони, както и за приемането на Кодекс за земята. Друг акцент предвижда запазване на обвързаната подкрепа за изоставащите сектори и данъчни облекчения за производители, осъществяващи експорт.

Коментирайте

Close